Jazyk

ZEMĚ TRITIA

Zajímá Vás, co se může stát, když se nebudeme starat o životní prostředí, ve kterém žijeme? Vydejte se společně s námi na virtuální výlet do Krajiny Tritia.

Krajina Tritia


Práce na projektu

HOTOVO

Studie současného stavu

ACCENDO vypracovalo socioekonomickou studii a epidemiologickou studii regionu TRITIA.

HOTOVO

Přehled projektů EU

ACCENDO vypracovalo přehled projektů zabývajících se kvalitou ovzduší, které zahrnují značný objem dat a informací, jež budou využity při realizaci projektu AIR TRITIA.

HOTOVO

Přehled legislativy

ACCENDO dokončilo přehled legislativy v oblasti kvality ovzduší, ve kterém vzájemně porovnává právní normy Česka, Polska a Slovenska a jejich vazbu na politiku a legislativu EU.

Hotovo

Přehled studií

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO dokončil přehled dosavadních studií, zabývajících se znečištěním ovzduší. Ze studií vyplývá, že kvalita ovzduší v regionu TRITIA je jednou z nejhorších v rámci EU.

JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V REGIONU TRITIA / AIR TRITIA 

Kvalita ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech je stále řízena na místní úrovni. Znečištění ovzduší je specifické svým přeshraničním přesahem a není možné jej efektivně řídit pouze na národní nebo regionální úrovni. Cílem projektu AIR TRITIA je pomoci orgánům veřejné správy v oblasti řízení kvality ovzduší vytvořením jednotné prostorové informační databáze, zavedením nových nástrojů pro řízení a předpovědi znečištění a zpracováním strategií kvality ovzduší pro jednotlivé městké funkční oblasti a společné strategie regionu TRITIA.
Společný přístup k řízení kvality ovzduší na úrovni funkčních městských oblastí bude založen na podrobném matematickém modelování a ověřování různých typů měření s použitím výpočetního výkonu superpočítačů. Projekt rovněž  definuje možnosti předávání informací v rámci regionu, definuje opatření ke snížení emisí a vypracuje legislativní návrhy k efektivnější implementaci integrované strategie pro řízení kvality ovzduší na územní úrovni.

contacts

Project Partners

Projekt v čÍslech

0

MIL. Euro

0

Patrneři

0

Země

0

cíl

Trvání projektu

Start Date

Červen 2017

End Date

Květen 2020