Interreg CENTRAL EUROPE
Czech Republic

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. CENTRAL EUROPE realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

program v ČíSLECH

0

Milion ERDF

0

Členských států

0

Tematických Os

0

Špecifických Cílů

spolufinacovní

80%

Pro partnery z Rakouska, NěmeckA a Itálie

85%

Pro Partnery z České republiky, slovenska, chorvatska, Maďarska, Polska a slovinska

contacts

Více informací neleznete  na národní stránce www.strukturalni-fondy.cz