TAKING

COOPERATION

FORWARD

Event overview


Here you will find an overview of relevant upcoming events - organised by the programme, our projects or other organisations. If you are interested in documentation from our past events follow the links below.

PAST APPLICATION EVENTS PAST IMPLEMENTATION EVENTSFilter & Search

clear

PPI Policy Roundtables: Czech Republic

January 11th, 2019│  10:00 - 14:00 │ Technologické centrum AV ČR │ Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba │ Czech Republic

Czech partners of the PPI2Innovate project will organize Policy Roundtables about using PPI (Public Procurement of Innovative solution ) in SMART Health, ICT and Energy in order to show samples from the region but also outside the region and how are the other procurers planning to develop an innovative solutions and services in Health, ICT and Energy sector using PPI tool

In order to facilitate the usage of PPI in Central Europe, there have been developed nationally customized SMART PPI tools for Health, ICT and Energy sectors available online in 6 languages: SI, HU, CZ, IT, HR, PL.  

AGENDA and INFORMATION in CZECH:

09:30 – 10:00  Registrace 
10:00 – 10:15  Úvodní přivítání, představení projektu  -> DEX Innovation Centre
10:15 - 11:00 Co je to PPI, tematické nástroje SMART PPI  -> Martin Januška (DEX IC)
11:00 - 11:30 Příklady dobré praxe ze zahraničí a z ČR -> Libuše Podolová (CEJIZA)
11:30 - 11:50 Výhled malých a středních podniků na PPI -> Markéta Havlová (CzechInvest) 
11:50 – 12:20  Coffee break 
12:20 - 12:45 RI2Integrate - další iniciativy se zaměřením na PPI v ČR  -> Vedran Bostandžic (SIC) 
12:45 - 13:15 Moderovaná panelová diskuse 
13:15 – 13:45  Networking 
13:45    Oficiální ukončení akce 

Jak se můžu zaregistrovat?
Vyplněním formuláře s uvedením celého jména a názvu instituce, tak jak chcete mít uvedeno na jmenovce, na webovém odkazu VYPLNIT FORMULÁŘ (otevřete Ctrl + kliknutím) do středy 9. 1. 2019. 


Mám dotaz, na koho se můžu obrátit? - V případě nouze prosím kontaktujte Vojtěcha Jíru, vojtech.jira@dex-ic.com.

Towards smart and low carbon mobility

LAirA Conference

In the framework of the Interreg Central Europe project LAirA (Landside Airport Accessibility), the Airport Regions Conference, the LAirA communication partner, is delighted to invite you to a public conference on the topic of sustainable mobility in airport areas: Towards smart and low carbon mobility. The conference will take place in Brussels, on 23 January 2019, from 09:30 to 16:00, at the Airport Regions Conference offices (Rue Montoyer 21, 1000), 1st-floor conference room. 

Please register here for the LAirA event!

This event will foster an exchange of ideas on sustainable transport modes. It will be a unique opportunity to engage with local and regional authorities from Central Europe and to benefit from the knowledge generated in the LAirA project. The audience will be comprised of local and regional public authorities, European policy-makers, airports, and infrastructure and service providers.

Thank you and we hope you can join us on this occasion. Should you have any questions, please contact us at info@airportregions.org.

Rozvoj a propojení zelených ploch v Trojzemí | Entwicklung und Vernetzung von Grünräumen im Dreiländereck | Rozwój oraz powiązanie zielonych przestrzeni na trójstyku granic

6.02.2019, 10:30-16:00, KultiVAR, Na Rybníčku 387/6 , Liberec

Zelené plochy plní pro člověka mnoho funkcí, např. pro rekreaci,produkci potravin, pro ochranu před povodněmi nebo filtraci a ochlazování vzduchu. V souvislosti ze zelenou infrastrukturou se hovoří o tzv. ekosystémových službách.
Během workshopu se budeme soustředit na dvě témata: jak je možné analyzovat a hodnotit přínosy zelené infrastruktury a jak je možné zapojit do procesů plánování zelené infrastruktury v Trojzemí Německa – Česka – Polska veřejnost. Třetí bod programu budou tvořit projektové ideje, které byly shromážděny během posledního workshopu a nyní by měly být společně rozpracovány v projektové návrhy.
Těšíme se na Vaši účast!

PŘIHLÁŠTE SE ZDE
PROGRAM WORKSHOPU

Grünräume übernehmen zahlreiche wichtige Funktionen für den Menschen, so beispielsweise für die Erholung, die Produktion von Nahrungsmitteln, den vorsorgenden Hochwasserschutz oder die Filterung und Kühlung der Luft. Im Zusammenhang mit Grüner Infrastruktur spricht man von so genannten Ökosystemleistungen.
Wie sich die Leistungen Grüner Infrastruktur analysieren und bewerten lassen und wie man die Öffentlichkeit in die Prozesse der Planung Grüner Infrastruktur im Dreiländereck DE – CZ – PL einbeziehen kann, sind zwei Schwerpunkte dieses Workshops. Einen dritten Schwerpunkt bilden die Projektideen, welche beim letzten Workshop gesammelt wurden und die nun gemeinsam zu Projektskizzen ausgearbeitet werden sollen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

ANMELDUNG HIER
WORKSHOP-PROGRAMM

Zielone przestrzenie przejmują liczne, ważne funkcje dlaczłowieka, na przykład wypoczynkową, produkcji żywności, zabezpieczenia przed występowaniem powodzi oraz filtracji i chłodzenia powietrza. W związku z zieloną infrastrukturą mówi się o tzw. usługach ekosystemowych. Dwa główne tematy 3 regionalnych warsztatów MaGICLandscapes odnoszą się do tego, jak można przeanalizować i ocenić usługi zielonej infrastruktury oraz w jaki sposób można włączyć opinię publiczną w procesy planowania zielonej infrastruktury na trójstyku granic DE-CZ-PL. Trzeci temat to pomysły projektowe, które zostały zebrane podczas ostatnich warsztatów i mają zostać wspólnie opracowane jako szkice projektowe.
Cieszymy się na Państwa udział!

REJESTRACJA TĘDY
PROGRAM WARSZTATU

Header photo: Martin Veselká, CC BY-SA 4.0

Back to REGIONAL WORKSHOPS or MAIN PAGE

Focus IN CD WORKSHOP to support

08. Februar 2019 www.ispz-hauner.de

Implementation and testing of new service to improve transition from paediatric to adult health care

RAINMAN mid-term conference

20. - 22.03.2019, Tiszakecske, Hungary

more information will follow soon...

SAVE THE DATE - next project meeting in Parma, Italy

March 2019

RAINMAN Partner meeting

04. - 05. June 2019, Wroclaw, Poland

More information will follow soon...

RAINMAN Partner meeting and Steering Group

25. - 26. September 2019, Budweis, Czech Republic

More information will follow soon...

RAINMAN Partner meeting

03. - 04. December 2019, Graz, Austria

More information will follow soon...